ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

Договір Публічної оферти

.

Договір публічної оферти, згідно із положеннями ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України є публічним договором про надання послуг за допомогою сайту sinbad.com.ua (далі – Сайт), який визначає взаємовідносини між ФОП Панченко Д. С. (далі — Перевізник) та будь-якими особами — користувачами сайту (далі – Користувач/і), що прийняли (акцепт) публічну пропозицію (оферту) (далі – Оферта).

.

Акцептом оферти є будь-які дії Користувача зокрема але не виключно: реєстрація/авторизація на Сайті, створення замовлення послуг, оплата послуг, залишення відгуків, направлення запитів в службу підтримки та будь-яке інше користування сайтом.

.

Згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України умови Договору оферти є однаковими для всіх Користувачів сайту та не можуть бути змінені другою стороною договору.

.

Користувач, який користується Сайтом, тим самим приймає умови даної Оферти і безумовно погоджується з ними. Якщо Користувач не згоден з умовами Оферти, він зобов’язаний припинити користування Сайтом і залишити його. Якщо Користувач не ознайомився з даною Офертою і продовжує вчиняти активні дії з користування Сайтом, це свідчить про те, що Користувач прийняв умови Оферти і безумовно погоджується з ними.

.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – публічна пропозиція ФОП Панченко Д. С., адресована необмеженому колу (фізичних та/або юридичних) осіб укласти договір на однакових умовах визначених цим публічним договором (офертою) про надання послуг перевезення пасажирів та багажу за допомогою сайту.

Акцепт оферти – повне, беззастережне, безумовне прийняття Користувачем умов Публічної оферти, шляхом вчинення будь-яких дій з користування сайтом. Будь-яке користування Сайтом означає, що користувач ознайомлений з умовами оферти, погоджується з нею, розуміє і приймає її умови без будь-яких обмовок та виключень. У випадку незгоди з будь-яким умовами оферти Користувач не має права користуватися Сайтом і зобов’язаний припинити користування ним.

Сайт – інтернет ресурс, що знаходиться за адресою в мережі Інтернет sinbad.com.ua зі всіма його функціональними можливостями, сторінками, графікою тощо, призначений для отримання послуг з пошуку автобусного рейсу, отримання інформації щодо його маршруту слідування, наявності вільних місць, цін на квитки, реєстрації, бронювання, продажу проїзних документів (квитків) на цей транспорт та інших послуг.

Користувач сайту – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа – підприємець та/або її представник, представник юридичної особи, що прийняли умови оферти та здійснюють будь-яке користування сайтом.

Перевізник — фізична особа – підприємець Панченко Д.С., яка безпосередньо надає послуги з перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом і співпрацює з іншими юридичними особами та фізичними особами-підприємцями на умовах партнерських, посередницьких та інших договорів.

Пасажир — фізична особа яка має проїзний документ (квиток) на своєї ім’я, що має намір скористуватися або скористалася послугами перевезення наданими Перевізником.

Платник – фізична особа, юридична особа або фізична особа – підприємець, що здійснює оплату послуг на користь Користувача/Пасажира.

Проїзний документ (квиток/обмінний бланк/електронний ваучер/маршрутний лист, посадочний документ тощо) – візуальна форма електронного проїзного документа, що генерується сайтом, надсилається на електронну адресу, надану Пасажиром, друкується на паперовому носії або зберігається на мобільному пристрої Пасажира, містить необхідну інформацію про послугу з перевезення (особу перевізника, маршрут слідування, розмір страхового збору та страховика, вартість послуги тощо), є договором між Перевізником і Пасажиром та надає право Пасажиру на користування послугою перевезення.

Багаж — вантаж, що дозволяється перевозити автобусом, розміри та вага якого встановлені даною Офертою.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ім’я та прізвище, контактні дані, платіжні дані, електронна адреса тощо).

Власник персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються і яка надала згоду на їх обробку.

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних шляхом надання цих даних при оформленні придбання квитка.

Політика конфіденціальності – окремий документ, розміщений на сайт sinbad.com.ua, розроблений відповідно Закону України «Про захист персональних даних» та європейського закону «General Data Protection Regulation» (GDPR) щодо посилення захисту персональних даних.

.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

.

1.1. За цим Договором Перевізник зобов’язується надати послуги з перевезення пасажирів та багажу, попередньо оплачені Користувачем сайту/Пасажиром, відповідно до вимог діючого законодавства України та умов даної Публічної оферти.

.

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ

.

2.1. Загальні умови та порядок придбання проїзного документу (квитка)

2.1.1. Цей Договір є публічним і, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Пасажирів.

2.1.2 Ухвалення (акцепт) цього Договору означає повне і беззаперечне прийняття Пасажиром всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень.

2.1.3. Цей Договір вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Пасажиром формуляра бронювання на Сайті Перевізника і надходження грошових коштів Пасажира на розрахунковий рахунок Перевізника.

2.1.4. Послуги з перевезення пасажирів та багажу надаються Перевізником виключно на підставі проїзного документа (квитка).

2.1.5. Проїзний документ (квиток) є Договором на перевезення, укладеним між Пасажиром і Перевізником, на підставі якого Пасажир має право використовувати транспортний засіб і пов’язані з ним послуги виключно на рейсі зазначеному в проїзному документі (квитку).

2.1.6. Проїзний документ (квиток) є іменним документом для проїзду автобусом і не може бути переданий іншій особі.

2.1.7. Проїзний документ (квиток) є дійсним з моменту його оплати та діє до дати та години прибуття в пункт призначення вказаний в ньому.

2.1.8. Проїзний документ (квиток) після його оформлення та оплати Користувачем сайту/Пасажиром на сайті Перевізника, генерується електронною системою бронювання та продажу проїзних документів (квитків) і направляється на електронну адресу Користувача сайту/Пасажира.

2.1.9. При отриманні проїзного документу (квитка) Пасажир повинен одразу перевірити правильність вказаних на ньому даних, а також відповідність вартості квитка сплаченій сумі. Претензії, що пред’являються пізніше, не задовольняються.

2.1.10. Користувач сайту, якій здійснив бронювання та оплату проїзного документу (квитка) та інших послуг Перевізника за допомогою сайту підтверджує, що він ознайомлений і безумовно приймає умови цієї Публічної оферти та умови Політики конфіденціальності.

2.1.11. Якщо Користувач сайту/Платник за послуги не є Пасажиром, він здійснюючи бронювання та оплату послуг підтверджує, що є уповноваженою особою Пасажира на ім’я якого здійснюється бронювання та оплата послуг і зобов’язується довести до відома Пасажира умови даної Публічної оферти, умов Політики конфіденціальної та іншої інформації необхідної для отримання послуги з перевезення Пасажиром.

2.1.12. Пасажир отримавши проїзний документ (квиток) на своє ім’я підтверджує, що він обізнаний про умови даної Публічної оферти, Політики конфіденційності і безумовно приймає їх.

2.1.13. Пасажир, на ім’я якого придбаний on-line електронний квиток зобов’язаний обов’язково роздрукувати його на паперовому носії або зберегти на мобільному пристрої і пред’явити при посадці в автобус. У разі відсутності роздрукованого електронного квитка Перевізник має право відмовити у перевезенні, без права на компенсацію. У разі введення помилкових або не існуючих даних при купівлі електронного квитка Перевізник також має право відмовити у перевезенні, без права на компенсацію.

2.1.14. Фотокопія квитка не визнається за проїзний документ.

2.1.15. Загублені або зіпсовані (розірвані, промоклі і т.д.) Квитки не відновлюються, а оплачені за них гроші не повертаються.

2.1.16. Гроші за оплачену, але невикористану з провини Пасажира Послугу не повертаються.

2.1.17. Пасажир має прибути на посадку щонайменше за 20 хвилин до відправлення автобуса. Пасажир повинен пред’явити проїздний документ і свою ручну поклажу представнику Перевізника (водію, контролеру тощо), який, у свою чергу, визначить місце, яке займатиме пасажир в автобусі, якщо у проїзному документі (квитку) не зазначено номер посадкове місця. Місце для посадки пасажира вказує лише представник Перевізника. Місця, вказані представником будь якої іншої особи (агентів з продажу, посередників тощо), є недійсними. Зайнявши своє місце, Пасажир повинен не заважати здійснювати посадку іншим Пасажирам.

2.1.18. З метою безпеки, проводжаючі та інші особи, крім пасажирів, до салону автобуса не допускаються.

2.1.19. За відсутності пасажира, для здійснення посадки в автобус, у зазначеному в квитку часі та місці, Договір про надання послуг перевезення вважається розірваним за ініціативи Пасажира, а Перевізник залишає за собою право продати проїзний документ (квиток) на вільне місце.

2.1.20. Дату виїзду можливо змінити безкоштовно 2 (два) рази. Всі зміни зазначаються на проїзному документі (квитку) та підтверджуються підписом уповноваженої особи Перевізника і печаткою Перевізника. Зміна терміну від’їзду можлива тільки при наявності вільного місця в автобусі. Зміна станції від’їзду або станції призначення в рамках одного рейсу здійснюється безкоштовно плюс доплата різниці в ціні. Переплата не повертається.

2.1.21. При зміні дати виїзду пасажир повинен сплатити різницю між початковою і новою ціною квитка, якщо квиток на дату перенесення коштує дорожче. Якщо вартість квитка на перенесену дату нижча, ніж вартість попереднього, різниця у вартості пасажиру не повертається.

2.1.22. На всіх рейсах Перевізника, діти та молодь до 18-ти років можуть їхати лише у супроводі дорослих.

2.1.23. Дітям віком до 12-ти років забороняється сидіти на сидіннях біля водіїв, тобто номери 1, 2, 3 і 4.

2.1.24. Перевізник не відповідає за запізнення під час руху і несвоєчасність прибуття до станцій слідування, якщо це спричинилося незалежними від нього обставинами (в тому числі затримками під час проходження митних кордонів, погодними умовами, транспортними пробками, діями державних органів, ремонтними роботами на дорогах і т.д., діями самих пасажирів, що впливали на виконання даних обставин) та іншими причинами (технічними проблемами, що виникли з автобусом під час руху, котрі не могли бути попереджені Перевізником, не зважаючи на всі прийняті засоби застереження).

2.1.25. Перевізник має право встановлювати у салоні транспортного засобу (автобусу) системи відеоспостереження, для забезпечення цілодобової безпеки пасажирів, відповідно до Женевської Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії міжнародному тероризму та торгівлі людьми.

2.1.26. Всі скарги, пропозиції та зауваження щодо надання послуг Пасажири мають право залишити в «Книзі скарг і пропозицій».

2.1.27. Скарги направлені в письмовій формі на юридичну адресу Перевізника розглядаються протягом 30 днів від дати їх отримання. Якщо скарги Пасажира пов’язані із послугами що надавалися партнерами, агентами та будь-якими іншими особами від імені та в інтересах Перевізника, строк такої скарги може бути продовжений до 60 робочих днів.

2.2. Правила поведінки в автобусі.

2.2.1. Під час руху в салоні автобусу заборонено палити, вживати алкогольні напої та наркотики.

2.2.2. Екіпаж автобусу має право не пустити в автобус Пасажира, який: прийшов на посадку в нетверезому стані, з явними ознаками нездоров’я, які є небезпечними для інших пасажирів автобуса, і / або порушує правила поведінки в громадських місцях, дії якого можуть бути небезпечними для оточуючих Пасажирів.

2.2.3. Категорично забороняється ходити по салону і стояти в проходах під час руху автобуса.

2.2.4. Протягом поїздки заборонено класти ноги на сидіння, лежати на сидіннях або на підлозі автобуса.

2.2.5. У разі, якщо автобус оснащений ременями безпеки, Пасажир зобов’язаний пристебнути їх і користуватися ними за призначенням. Невиконання цієї вимоги може призвести до накладання грошового штрафу безпосередньо на Пасажира.

2.2.6. Користуватися окропом можна лише з дозволу водія чи стюардеси під час зупинки заради уникнення нещасних випадків.

2.2.7. Протягом поїздки може бути запропоновано увазі Пасажирів перегляд фільмів і прослуховування музики. Враховуючи різноманіття смаків та поглядів Пасажирів, Перевізник залишає за собою право вибору фільмів та музики, але може враховувати думку Пасажирів.

2.2.8. Сміття необхідно складати в індивідуальні пакети і викидати в смітники на стоянках.

2.2.9. Під час стоянок автобуса, перед тим, як залишити своє місце, Пасажиру необхідно переконатися, що спинка крісла перебуває у вертикальному положенні, столик закритий і прибрано підставку для ніг.

2.2.10. Категорично заборонено відволікати водія під час руху.

2.2.11. В разі порушення або невиконання правил поведінки в автобусі Пасажиром, Перевізник залишає за собою право зняти пасажира з рейсу без грошової компенсації вартості проїзного документу (квитка).

2.3. Правила перевезення багажу.

2.3.1. Один Пасажир має право на безкоштовне перевезення:

  • багажу, що займає 1 (одне) місця і має розмір не більше 60х40х40 см, загальною вагою до 25-ти кг.
  • ручного багажу вагою до 5кг, що займає 1 (одне) місце. Ручним багажем вважається сумка, яка легко переноситься і можна її помістити на місце під сидінням або над сидінням пасажира.

2.3.2. Якщо багаж має розмір більший ніж 60х40х40см та понад 25 кг вагою, він може бути прийнятий до перевезення за наявності вільного місця у багажному відділенні автобуса і за додаткову плату.

2.3.3. Перевізник не несе відповідальності за особисті речі Пасажира та за збереження ручного багажу.

2.3.4. Додатковий багаж підлягає перевезенню виключно за наявності вільного місця в багажному відділенні автобуса і підлягає окремій оплаті. Додатковий багаж не повинен перевищувати розмірів та ваги основного багажу. Вільне місце в багажному відділенні визначає водій на посадці, беручи до уваги загальну кількість пасажирів в автобусі, розподіл по містах та інші фактори.

2.3.5. Перевізник не несе відповідальність за нанесення будь-якої шкоди речам, що легко б’ються, швидко псуються, неправильно упаковані, цінні (гроші, документи, електронні та технічні засоби тощо) речі, що перевозяться в багажному відділенні автобуса.

2.3.6. Перевізник не несе відповідальність за незначне або поверхневе пошкодження зареєстрованого багажу що перевозиться в багажному відділенні автобуса, зокрема за зламані колеса і ручки, загублені обв’язувальні ремені і дрібні пошкодження, такі як порізи, подряпини, заломи або плями, які з’явилися в ході звичайної амортизації і використання під час поїздки.

2.3.7. До перевезення не приймаються габаритні речі зокрема але не виключно холодильники, телевізори, дивани тощо.

2.3.8. Заборонено перевозити багаж, що загрожує безпеці або здоров’ю інших пасажирів може пошкодити інший багаж або транспортний засіб.

2.3.9. Перевізник не відповідає за втрату пасажиром грошей, біжутерії, паспорта, цінних паперів, колекційних речей, речей, які мають наукову цінність та інших цінностей, що не знаходяться у багажному відділенні автобуса.

2.3.10. Перевезення тварин можливе лише з письмової згоди Перевізника і за окрему плату. Будь-яка тварина будь-яких розмірів перевозиться за окремим квитком з наданням окремого місця. Перевезення тварин можливе лише в спеціально призначеному для цього боксі (контейнері, клітці, тощо). Перевезення собак дозволяється лише в наморднику. Будь-як тварина, що підлягає транспортуванню автобусом Перевізника має бути вакцинована і пасажир повинен мати про це відповідний документ. Шкода заподіяна твариною іншим пасажирам або Перевізнику відшкодовуються Пасажиром в повному обсязі з урахуванням штрафів, пені та інших будь-яких витрат.

2.3.11. Перевізник не відповідає за зберігання забутих в автобусі предметів і багажу. Але вживає заходів до повернення забутих речей власнику, шляхом передання їх до найближчого представництва Перевізника.

.

3. ВЗАЄМОРАЗРАХУНКИ

.

3.1. Загальна вартість послуги за цією офертою складається з вартості проїзного документу (квитка), вартості перевезення багажу, касового/сервісного збору тощо (далі – вартість послуги).

3.2. Оплата вартості послуги за цією Офертою може бути здійснено в будь-якій формі: через сайт за допомогою еквайрингу у безготівковій формі, через фінансові установи у безготівковій формі, за готівку у касах продажу проїзних документів (квитків) тощо.

3.3. Оплата вартості послуги за цією Офертою здійснюється у розмірі 100 % передплати.

3.4. Оскільки Користувач сайту, пасажир і платник за послуги не завжди одна і та сама особа, повернення коштів здійснюється виключно платнику на його розрахунковий рахунок або особисто, за наявності необхідних документів.

3.5. Гроші за послуги, що надаються відповідно до цієї Оферти, повертаються виключно тією особою на рахунок якої вони були оплачені – Перевізником або його партнерами.

3.6. Підставою для повернення грошей є невикористаний проїзний документ (квиток) зі всіма відривними купонами та інші документи підтверджуючі оплату.

3.7. Гроші за оплачену зворотну але не використану послугу не повертаються.

3.8. Пасажир, який не з’явився або запізнився на рейс до його відправлення, не має право на повернення вартості оплаченої послуги.

3.9. Пасажир має право відмовитися від послуг перевезення пасажирів та багажу і отримати вартість оплаченої послуги з відрахуванням касового/сервісного збору в наступних розмірах:

  • відмова понад 24 годин до часу відправлення рейсу вказаного у проїзному документі (квитку) – повертається повна вартість оплаченої послуги;
  • відмова менше ніж за 24 години до часу відправлення рейсу вказаного у проїзному документі (квитку) — кошти не повертаються;

3.10. Пасажири, які мають право на пільги, зобов’язані підтвердити право на пільги відповідним документом та мати його в наявності протягом всього часу отримання послуги, з моменту відправлення до моменту прибуття в пункт призначення.

3.11. Знижки, пільги або акційні пропозиції на послуги не додаються, Пасажир має право використати лише одну із обраних знижок, пільгу, акційну ціну на послуги тощо.

.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

.

4.1. Користувач сайту/Пасажир має право:

4.1.1. на отримання своєчасної і повної інформації про умови і порядок надання послуг з перевезення пасажирів і багажу;

4.1.2. на безпечне отримання послуг, що надаються Перевізником;

4.1.3. на відшкодування документально підтверджених завданих збитків за наявності вини Перевізника;

4.1.4. на наступні компенсаторні заходи у разі відміни рейсу Перевізником:

  • проїзд найближчим рейсом Перевізника, або його партнера до місця призначення;
  • на повернення вартості проїзного документу (квитка) відповідно до частини не використаної послуги (за дорогу, яку не проїхав).

4.2. Користувач сайту/Пасажир зобов’язується:

4.2.1. За день і / або в день поїздки Пасажир зобов’язаний підтвердити свій виїзд, дізнатися номер автобуса і номер посадочного місця.

4.2.2. У разі скасування поїздки повідомити Перевізника не менше ніж за 24 години до відправлення.

4.2.3. вказувати необхідну і достовірну інформацію під час оформлення замовлення;

4.2.4. здійснити оплату послуг відповідно до умов даної Публічної оферти;

4.2.5. Пасажир повинен прибути на посадку на пізніше як за 20 хвилин до від’їзду автобуса;

4.2.6. пред’явити документ з якого вбачається застосування знижки або пільги на послуги. У разі відсутності документа, що підтверджує обґрунтованість застосування знижки або пільги, Пасажир має право скористатися послугою тільки після здійснення доплати до стандартної (без знижки) вартості послуги.

4.2.7. Пасажир зобов’язаний зберігати документи про оплату послуги до прибуття за місцем призначення вказаному у проїзному документі (квитку).

4.2.8. Пасажир зобов’язаний пред’являти документи на право користування послугою (проїзний документ) представнику Перевізника, водію або іншій уповноваженій особі за їх першим запитом.

4.2.9. за маршрутом слідування автобус здійснює зупинки, кількість і тривалість яких оголошує водій або стюардеса. Якщо пасажир не дотримується часу оголошеного на зупинку, водій має право продовжити слідування за маршрутом, а Пасажир здійснює слідування до пункту призначення самостійно без компенсації витрат на решту шляху.

4.2.10. Пасажир зобов’язаний дбайливо ставитися до обладнання автобусу і не допускати його псування. В разі здійснення пошкодження обладнання транспортного засобу (автобусу) або самого транспортного засобу Пасажиром, останній несе матеріальну відповідальність перед Перевізником за завдану шкоду і зобов’язаний компенсувати Перевізнику пов’язану з цим матеріальну шкоду.

4.3. Перевізник має право:

4.3.1. В односторонньому порядку припинити надання Послуг за цим Договором у разі порушення Пасажиром умов цього Договору.

4.3.2. У разі, якщо Пасажир не підтверджує свій виїзд, Перевізник залишає за собою право продати місце без грошової компенсації Пасажиру.

4.3.3. скасувати рейси автобусів у разі виникнення обставин, що загрожують життю та здоров’ю Пасажирів або інших осіб без компенсації вартості оплачених послуг з перевезення пасажирів та багажу.

4.3.4. обмежити або припинити надання послуг з перевезення пасажирів та багажу в разі стихійного лиха, епідемії або іншої надзвичайної ситуації яку Перевізник не міг передбачити;

4.3.5. припинити рух транспортного засобу (автобусу) у разі виникнення загрози життю та здоров’ю Пасажирів або інших осіб;

4.3.6. змінювати умови Публічної оферти, в тому числі коригувати діючі тарифи, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті sinbad.com.ua;

4.3.7. залучати третіх осіб для надання послуг передбачених цією Публічною офертою;

4.3.8. вимагати від Користувача сайту/Пасажира виконання умов Публічної оферти з якою вони погодилися згідно її умов.

4.4. Перевізник зобов’язується:

4.4.1. надавати послуги, передбачені умовами цієї Публічної оферти та вимогами діючого законодавства.

4.4.2. вживати заходів щодо надання безпечних, зручних та якісних послуг з перевезення пасажирів та багажу.

4.4.3. здійснювати компенсацію шкоди заподіяну здоров’ю та майну Пасажира в разі наявності його вини;

4.4.4. вживати заходів щодо підтримання транспортні засоби якими надаються послуги в технічно справному стані.

4.4.5. забезпечити подачу автобуса для посадки Пасажирів в обумовлені в проїзному документі (квитку) дату, час і місце;

4.4.6. забезпечити в установленому законодавством порядку обов’язкове особисте страхування Пасажирів від нещасних випадків на транспорті;

4.4.7. надавати інформацію та консультації з питань, що виникають у Пасажирів з приводу користування послугами: оформлення замовлення, умови придбання та повернення проїзного документа (квитка);

4.4.8. використовувати та зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Користувача сайту/Пасажира під час користування сайтом за адресою sinbad.com.ua відповідно до Політики конфіденціальності.

4.4.9. Перевізник має право на зміни в розкладі руху, використання додаткових автобусів, а також заміну місця Пасажира в автобусі без попередньої його згоди і повідомлення.

4.5. Перевізник не несе відповідальність:

4.5.1. За затримку, скасування, перенесення, зміну умов надання Послуг, якщо такі зміни виникли не з вини Перевізника.

4.5.2. За витрати, які виникли у Пасажира в результаті несвоєчасного прибуття в пункт призначення

4.5.3. За речі, залишені або забуті в салоні автобуса.

4.5.4. За несвоєчасну подачу транспортного засобу, що виникла внаслідок обставин непереборної сили (включаючи, але не обмежуючись: погодні умови, затори на дорогах, дії державних органів і т.д., а також дії Пасажирів, які впливають на належне виконання Перевізником своїх зобов’язань), відхилення від розкладу або інших обставин (технічні неполадки автобуса по дорозі до місця відправлення та прибуття), які Перевізник, незважаючи на вжиті заходи, не зміг передбачити і запобігти.

.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

.

5.1. Конфіденційною за цією Публічною офертою вважається будь-яка інформація надана Користувачем сайту/Пасажиром під час бронювання місць, купівлі, повернення проїзних документів або замовлення інших послуг на Сайті, включаючи, але не обмежуючись персональними даними зокрема, прізвище, ім’я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити тощо.

5.2. Користувач/Пасажир надає згоду на збір та обробку персональних даних Перевізнику та його партнерам з метою надання якісних послуг за цією Публічною офертою шляхом вчинення активних дій — проставлення у відповідному віконці галочки.

5.3. Перевізник гарантує, що використання персональних даних Користувача/Пасажира здійснюється лише з метою якісного надання послуг за даною Публічною офертою відповідно до Політики конфіденціальноті, вимог українського, міжнародного, європейського законодавства щодо захисту персональних даних, зокрема європейського закону «General Data Protection Regulation» (GDPR).

.

6. ФОРС-МАЖОР

.

6.1. Перевізник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цією Публічною офертою, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (дія сил природи, політичного або техногенного характеру, воєнні дії або війна, введення надзвичайного положення, дії державних органів та прийняття ними актів, що прямо забороняють, створюють умови або унеможливлюють виконання зобов’язань Перевізником) які Сторони не могли передбачити, що не залежать від їхньої волі і якщо дані обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань за цією Публічною офертою.

6.2. При настанні обставин, зазначених у п.6.1., Перевізник сповіщає Пасажира будь-яким можливим засобом зв’язку. Сповіщення повинно містити дані про характер обставин, що унеможливлюють виконання умов Публічної оферти Перевізником із вказівкою на відповідні документи (за наявності).

.

7. АВТОРСЬКІ ПРАВА

.

7.1. Усі матеріали викладені на Сайті належать Перевізнику та його партнерам на праві інтелектуальної власності. Усі матеріали розміщені на Сайті захищенні авторськими правами та правами інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись оформленням Сайту, назвами, торговельними знаками, логотипами, текстами, правами на бази даних та інші елементи Сайту.

7.2. Користувач сайту не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій формі використовувати чи відтворювати контент Сайту або основний програмний код без попереднього письмового дозволу Перевізника.

.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

.

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цією Публічною офертою Перевізник, користувач сайту, Пасажир несуть відповідальність, визначену цією Публічною офертою та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

8.2. Перевізник, Користувач сайту, Пасажир не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цією Публічною офертою, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

8.2. Всі суперечки та спори, що виникають за цією Публічною офертою вирішуються шляхом переговорів.

8.3. У випадку неможливості вирішення суперечки та спору шляхом переговорів спір вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

.

9.1. Договір Публічної оферти набуває чинності в момент початку користування Сайтом Користувачем сайту і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.2. У всьому, що не передбачено цією Публічною офертою, Перевізник, Користувач сайту, Пасажир керуються діючим законодавством України.

9.3. Документи передані електронними засобами зв’язку (електронні документи) можуть прийматися до уваги до обміну їх на оригінали.

Call Now Button